Internaat Brugge Educa


Samen-leven

  • Leefgroepen met aangepast programma: groep 1 voor internen van 1e tot 3e secundair, groep 2 voor internen van 4e tot 7e jaar
  •  Organisatie van specifieke activiteiten zoals zwemmen, quiz, bowling, Sinterklaasfeest, Driekoningenfeest, schaatsen, verrassingsreis, bezoek meifoor, barbecue...
  • Organisatie sport- en buitenactiviteiten
  • Internenraad: per leefgroep komt de internenraad eenmaal per trimester samen om de voorbije activiteiten te evalueren, bij te sturen en voorstellen te doen voor de toekomst
  • Wekelijkse internenvergadering