Internaat Brugge Educa


Project

INTERNAAT: PARTNER IN OPVOEDING

 

Ons opvoedingsproject vindt zijn inspiratie in een christelijke levenshouding. Innerlijke rijkdom en levensmotivatie zijn bijzonder belangrijke elementen voor persoonlijk geluk!

Waarden als respect, beleefdheid, orde, stiptheid en een goede studiehouding dragen wij hoog in het vaandel.

Wie dit niet begrijpt moet een andere keuze maken. Wie zich hieraan niet houdt, zal dan ook worden terechtgewezen ... Dit omdat wij oog hebben voor de jonge mens en zijn of haar toekomst!

Wij willen een open en positieve geest!

 

Heel geregeld zitten wij met alle internen en opvoeders samen voor een gespreksforum: elke positieve inbreng is welkom en waardevol! Dit kan tijdens de wekelijkse maandagvergaderingen of tijdens de internenraden.

Op elk ogenblik zijn de directie en opvoeders bereid om te praten en raad te geven. Er staat altijd een deur open!

De ouders vertrouwen hun dierbaarste bezit, hun kinderen, toe aan het internaat. Wij beseffen heel goed hoe groot onze verantwoordelijkheid is. De beslissing van de ouders is een bewijs van vertrouwen. Dat vertrouwen moeten wij samen waarmaken!

 

Vertrouwen is pas mogelijk als er klare taal gesproken wordt, als er duidelijke afspraken worden gemaakt en ... als die afspraken consequent worden toegepast en nageleefd!

 

Ons internaat is geen jeugdhotel waar iemand zoveel mogelijk pret beleeft. Wij willen een vervangende thuis bieden voor leerlingen die studiegericht leven en zich geregeld kunnen ontspannen. Een thuis waar jongelui zich met het oog op het latere leven willen bekwamen door, naast de studie, te werken, te leven met anderen en zich te toetsen aan levenspatronen die hun grotere kansen geven in de wereld van de volwassenen.

 

Wij wensen de verantwoordelijkheid te delen met onze leerlingen. We hopen dan ook dat oudere internen die verantwoordelijkheid opnemen en zich inzetten voor de goede sfeer, de vlotte werking en de vriendelijkheid in de groep. Samen zoeken we naar een optimale verdeling van die verantwoordelijkheid: voor orde en netheid, weekdienst, voor groepsanimatie, sportbeoefening, avondontspanning, studie, opfleuren internaatsleven, voor allerlei initiatieven, ... 

Verveling en doelloos niets doen kunnen we niet aanvaarden.

Het internaat kan geen verantwoordelijkheid dragen voor internen die zich aan het toezicht onttrekken of die zonder toelating het internaat verlaten tijdens de internaatsuren, zowel voor als na de schooltijd.

 

 

Ouders zijn steeds welkom op het internaat. Ze kunnen steeds contact opnemen met het internaat bij vragen over hun kind omtrent opvoeding, ontwikkeling, studiehouding, …