Internaat Educa Brugge


Troeven

Internaat op 250m van het station van Brugge.

Open internaat met een 40-tal jongens en meisjes vanuit Brugse scholen.

 
Leren groeien

 • Aandacht voor de eigen talenten van de jongeren
 • Het stimuleren van jongeren om initiatieven te nemen, creatief te zijn en verantwoordelijkheden te dragen
 • Het bieden van zorg en hulp aan zij die het wat moeilijker hebben, we luisteren en zoeken naar oplossingen
 • Gevarieerde en zinvolle tijdsbesteding: studeren in groep of individueel, ontspanning en sport
 • Stimuleren van de creativiteit door knutselactiviteiten, improvisatie, toneel, ...
 • Kans tot naschoolse activiteiten: voetbal, dans, karate, judo, muziek, ...
 • Voor internen vanaf 16 jaar is er mogelijkheid van semi-peda

Leren leren

 • Voldoende studiemogelijkheden
 • Individuele studiebegeleiding
 • Studiebegeleiding
 • Studie op maat van de intern

Leren samen-leven

 • Structuur en regelmaat: vaste dagindeling
 • Duidelijke afspraken en leefregels
 • Internenraad.
 • Een warme, familiale leefomgeving: een thuis
 • Het overleg met de jongere en zijn ouders en maken van afspraken
 • Respectvol omgaan met elkaar, het personeel, de gebouwen en de beschikbare materialen
 • Respectvol met elkaar praten ook al hebben we een andere mening
Hier worden we echte vrienden!
Hier worden we echte vrienden!